Ehub Nordhavn

Vedvarende energi

Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for de former for energi, som ikke har begrænsede reserver, men som kan være begrænsede i deres øjeblikkelige forekomst. Det kaldes også for alternativ energi og det kan også beskrives, som værende energi fra kilder, der ikke udtømmes indenfor menneskets levetid. Eksempler på dette er vind, sollys, bølger og jordvarme.

Hvordan bruges vedvarende energi

Når man taler om vedvarende energi som anvendes den som oftest indenfor tre områder; fjernvarme, el produktion og transport.  Den vedvarende energi har den fordel, at den er tilgængelig i næsten alle dele af verden, hvorimod fossile brændstoffer som gas, olie og kernekraft kun er til rådighed i små områder. Desuden er fossile brændstoffer heller ikke en uudtømmelig kilde.

Danmark går ind for vedvarende energi

Det er ikke nogen hemmelighed at de fossile brændstoffer har en skadelig indvirkning på miljøet. Derfor har den danske regering også skabt flere tiltag, der skal sikre Danmark en grønnere fremtid. Blandt andet har den danske regering vedtaget, at hele den danske energiforsyning inden 2050 skal bestå af vedvarende energi. Det betyder, at alt elektrisitet, transkport og varme skal komme fra vedvarende energi.

Bæredygtig energi

Bæredygtig energi er et begreb vi ofte høre – og hvis du har svært ved at skelne mellem bæredygtig energi og vedvarende energi, så er det fordi der ikke er nogen forskel.

Bæredygtig energi er energiformer som vindenergi, solenergi, vandenergi og jordenergi. Altså energiformer der ikke slipper op.

Den eneste ulempe ved vedvarende energi / bæredygtig energi er, at man ikke kan være sikker på hvor meget energi, man kan udvinde dagligt. Det afhænger nemlig helt af hvor mange solskinstimer der er. Hvor meget det blæser og hvor stærk strømmen er. Men der er ingen tvivl om, at vedvarende energi er vejen frem, hvis vi skal vende den uheldige miljøkrise vi står i.