Ehub Nordhavn

Bæredygtig byudvikling

Når vi taler om en bæredygtig byudvikling, så skal vi både tænke i økonomi og sociale og miljømæssige aspekter. For at det hele kan gå op i en højere enhed, så er bæredygtig byggeri nødt til at være økonomisk rentabelt samtidig med, at der skal tænkes på energibesparelser og ressourceeffektivitet. Det er ikke noget nemt puslespil at få til at gå op.

Mange kommuner har grebet bolden

Mange kommuner i Danmark har grebet bolden og tænker bæredygtig byudvikling ind i deres beslutninger, når de sidder med kommune- og lokalplaner. Men det er ikke kun bag lukkede døre, at disse kommuner arbejder med bæredygtig udvikling. Flere kommuner har også valgt at sætte fokus på bæredygtighed over for deres borgere. Både bæredygtighed når det kommer til byudvikling, men også bæredygtighed generelt.

Vi flytter stadig mod byerne

Der har i flere hundrede år været en tendens til, at vi flytter mod byerne i Danmark. Sådan er det stadig og derfor er vores byer i en rivende udvikling. Med den større tilstrømning mod byerne, så stiger behovet for nye boliger også og det giver mulighed for at tænke i bæredygtig byudvikling, når de nye lokalplaner skal godkendes. Men det er ikke kun nye boliger, der bliver behov for, men også et revideret vejsystem, som giver os bedre transportmuligheder både i egen bil, men også når det kommer til kollektiv trafik

Trafikken ud af byerne

Da vores større byer blev anlagt, var det uden nogen ide om det antal biler som i dag findes på de danske veje. De mange biler skaber trafikale problemer i byerne, men værre er de miljømæssige problemer, der kommer med de mange biler. Derfor vælger flere og flere kommuner, at arbejde hen imod at føre så meget trafik som muligt uden om bymidten og i det hele taget at få flere til at benytte sig af kollektiv trafik.