Ehub Nordhavn

Energiformer

Når man taler om energi, så skelner man ofte mellem vedvarende energi og ikke vedvarende energi. Kort fortalt kan man sige, at vedvarende energi er en fællesbetegnelse for de energiformer vi kender, som ikke har begrænsede reserver. Men som har begrænsninger i deres forekomst. Ikke vedvarende energi har begrænsede reserver.

Vedvarende energi

Vedvarende energi er de energiformer, som vi aldrig løber tør for, men som har begrænsninger, når det kommer til deres form. Det kan være svært at forstå, men et eksempel er solenergi. Solen kan vedblive med at skinne med mellemrum – ergo løber vi aldrig tør for sol. Men vi kan ikke være sikre på, hvor mange timers sol vi får dagligt, derfor kan energien en dag være begrænset. Det er det samme med vindmøller og vandenergi, som begge er vedvarende energiformer. Mængden af strøm afhænger af, hvor meget det blæser eller hvor stærk strømmen er.

Vedvarende energi er bæredygtig energi

Ikke vedvarende energi

Ikke vedvarende energi er betegnelsen for energiformer som for eksempel fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer er brændstoffer som kul og olie. De fossile brændstoffer blev  dannet i sumpområder for 300 millioner år siden. Store dele af verden er stadig afhængig af fossilt brændstof for at kunne producere energi nok til landets borgere. Men fossilt brændstof gendanner ikke sig selv og på et tidspunkt slipper det op. Derfor forskes der også i alternative energiformer.

Hvad er bæredygtig energi

Bæredygtig energi er de vedvarende energiformer som kontinuerligt kan levere energi uden, at efterlade skade i naturen. Miljømæssigt har udvinding af olie og kul en stor pris og det er blot en af grundene til, at vi i højere grad ønsker at omlægge til grøn energi.

De 7 energiformer

Kinetisk energi – bevægelsesenergi
Potentiel energi – beliggenhedsenergi
Termisk energi – varmeenergi
Strålingsenergi – solenergi
Kerneenergi – fx fra atomkraft
Elektrisk energi – fx fra batteri
Kemisk energi – fx fra benzin